Email: info@calypsotours.info
Telefon: +381 11 361-9299; 361-5352
Mobilni: +381 63 1177-810
Radno vreme: od 09h-19h
Subota: od 10h-15h

Drakula Tura 2 noci NG

NOVOGODIŠNJA
DRAKULA-TURA

Autobusomus 5 dana, 2 noci

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan 29.12.2019.:
Polazak u 17h iz Beograda (sa glavne autobuske stanice), a u 19h h iz Novog Sada (ispred železničke stanice). Vožnja ka Rumuniji preko Zrenjanina i Srpske Crnje. Nastavak putovanja: Temišvar (Timişoara) – Sibiu  Brašov (Braşov).
2.dan 30.12.2019.:
Pre podne dolazak u Sinaju (Sinaia), mondensko mesto u Južnim Karpatima. Fakultativna poseta manastiru Sinaja (XVII vek) i dvorcu Peleš (Castelul Peleş), jednom od najlepših dvoraca Evrope, inače nekadašnjoj letnjoj rezidenciji Karola i Elizabete, prvog rumunskog kraljevskog para. Dolazak u Bukurešt (Bucureşti), glavni grad Rumunije, koji nosi epitet „mali Pariz" (grad je nastao u XV veku, a njegov osnivač je Vlad Cepeš Drakula). Panoramsko razgledanje Bukurešta: Trijumfalna kapija, Palata Parlamenta (po površini druga građevina sveta)... Smeštaj u hotel. Noćenje.
3.dan 31.12.2019.:
Doručak. Razgledanje najužeg centra grada, u kojem se nalaze Rumunski ateneum, bivša Kraljevska palata (danas Muzej umetnosti), Kraljevska zadužbina (danas Centralna univerzitetska biblioteka), bivše zdanje Senata, crkva Kreculesku (Cretzulescu)... Poseta Patrijaršiji. Slobodno vreme u Bukureštu ili fakultativni izlet do jezera Snagov. Poseta manastiru Snagov, u kojem je sahranjen Vlad Cepeš Drakula). Priprema za doček Nove godine. Doček Nove godine na trgu ili u parku u Bukureštu (uz muzički program i vatromet).Noćenje.
4.dan 01.01.2020.:
Doručak. Napuštanje hotela.Dolazak u Bran. Fakultativna poseta zamku Bran (Castelul Bran) iz XIII veka, u kojem je bio zatvoren kontroverzni vlaški vladar Vlad Cepeš (Vlad Ţepeş), poznatiji kao Drakula (Dracula). Tokom prve polovine XX veka zamak Bran bio je, inače, rezidencija Ferdinanda i Marije, drugog rumunskog kraljevskog para (roditelja Marije, kraljice Jugoslavije).Dolazak u Brašov (Braşov), centar jugoistočne Transilvanije i jedan od najlepših gradova Rumunije. Panoramsko razgledanje grada: Crna crkva (Biserica Neagră) iz XV veka (najveća gotička crkva između Beča i Carigrada), stara gradska većnica... Slobodno vreme. Polazak za Srbiju u večernjim časovima.
5.dan 02.01.2020.:
Povratak u Novi Sad i Beograd u prepodnevnim časovima.

TERMIN PUTOVANJA

HOTEL

CENA ARANŽMANA

SPECIJALNA CENA

28.12.2019. – 02.01.2020. 4*(U CENTRU BUKUREŠTA) 140 € 125 € do 01.11.

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • prevoz udobnim turističkim autobusom (s klima-uređajem te audio- i video-opremom);
 • smeštaj u hotelu „Lev Or" 4* na bazi 2 noćenja sa doručkom (švedski sto); evropska kategorizacija hotela; dvokrevetne sobe;
 • razgledanje Bukurešta i Brašova;
 • usluge vodiča/ pratioca agencije

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • komplet ulaznica za sve objekte predviđene programom, sa uslugom vodiča (30€; mogu se uplatiti i pojedinačne ulaznice: dvorac Peleš (10€); zamak Bran (10€); manastir Snagov (10€);
 • osiguranje putnika

POPUSTI I DOPLATE:

 • deca do 4 godine besplatno;
 • deca od 4-12 godina ostvaruju popust 30% od cene aranžmana u pratnji 2 odrasle osobe (spavaju na pomoćnom ležaju);
 • treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi (dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem) ostvaruje popust 20€ za 2 noći;
 • popusti se ne mogu kombinovati;
 • doplata za jednokrevetnu sobu iznosi 45€ za 2 noći.

NAČIN PLAÁNJA:

 • u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS; prilikom rezervacije uplaćuje se 40%, a ostatak:
 • gotovinski najkasnije 15 dana pre polaska na put;
 • čekovima u 2 mesečne rate, bez uvećanja, poslednja rata 25.02.2020.

SMEŠTAJ U HOTELU:

 • Hotel "Lev Or"****  www.hotellevor.com nalazi se nedaleko od centra Bukurešta, u blizini Trga pobede. Hotel poseduje dvokrevetne sobe. Svaka soba ima TUŠ/WC, TV, telefon, klima uređaj, wi-fi... Nedaleko od hotela je i metro stanica.

Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti).

NAPOMENE:

 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Međunarodno putno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
 • Ukoliko je nakon zaključenja ugovora došlo do promena na monetarnom tržištu ili promena u tarifamaprevoznika, koje utiču na cenu putovanja, organizator ima pravo da, uz pisanu saglasnost putnika,poveća cenu.
 • Za ulazak na Bas-ove perone agencija će, pre polaska na put, poslati peronske karte svim putnicima iz Beograda.

OVAJ PROGRAM PREDSTAVLJA PREDUGOVORNO OBAVEŠTENJE.

CENA JE FORMIRANA NA BAZI 40 PUTNIKA. U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA, AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO DA ODGODI ILI OTKAŽE PUTOVANJE, O ČEMU ĆE PUTNIKE OBAVESTITI NAJMANJE 5 DANA PRE POLASKA. UZ OVAJ PROGRAM VAŽE I SVE OSTALE ODREDBE OPŠTIH USLOVA PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE ORGANIZATORA.

Cenovnik 2 od 11.10.2019.

Subagent je Calypso Tours International – ORGANIZATOR PUTOVANJA: KARPATI, LICENCA OTP 426/2010 OD 26.02.2010.UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA ORGANIZATORA

Logo (2)

logo