Email: info@calypsotours.info
Telefon: +381 11 361-9299; 361-5352
Mobilni: +381 63 1177-810
Radno vreme: od 09h-19h
Subota: od 10h-15h

Brazil & Argentina

INTERKONTINENTALNO PUTOVANJE:

BRAZIL-IGUASU VODOPADI & ARGENTINA
URUGVAJ(fakultativno)

Termin putovanja:  23.01.-05.02.2020. - SIGURAN POLAZAK  , 15.12.2020 

14 dana

PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan: BEOGRAD - RIO DE JANEIRO
Sastanak putnika u Beogradu na aerodromu Nikola Tesla (detalji vezani za sam let- vreme i konekcije, biće definisani najkasnije tri nedelje pred početka putovanja). Po dolasku u Rio de Janeiro, transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Mogućnost fakultativne šetnje po Kopakabani i Ipanemi sa pratiocem grupe. Noćenje.
2.dan.: RIO DE JANEIRO
Doručak. Slobodno vreme u Riu ili mogućnost fakultativnog celodnevnog izleta: Corcovado (statua Hrista), stadion Maracana, sambodrom, stepenice Selaron, katedrala Metropolitana, nacionalni park Glava Šećera. Povratak u hotel. Noćenje.
3.dan: RIO DE JANEIRO – ANGRA DOS REIS I ILHA GRANDE (FAKULTATIVNO)
Doručak. Slobodno vreme u Riu ili mogućnost fakultativnog celodnevnog izleta do Ilha Grande – Velikog ostrva. Izlet obuhvata krstarenje brodom uz posetu različitih ostrva i ručak. Idealna prilika za uživanje i kupanje u Atlantskom okeanu. Povratak u hotel u kasnim večernjim satima. Noćenje.
4.dan: RIO DE JANEIRO
Doručak. Slobodno vreme u Riu za kupanje na Kopakabani i Ipanemi. U večernjim satima mogućnost fakultativnog odlaska u centar grada- Arcos de lapa, gde ćemo uživati u bogatom noćnom životu Ria. Povratak u hotel. Noćenje.
5.dan: RIO DE JANEIRO
Doručak. Slobodno vreme u Riu. Noćenje.
6.dan : RIO DE JANEIRO – IGUASU VODOPADI – avio let
Doručak. Check out. Napuštanje hotela i slobodno vreme u Riu. U dogovoreno vreme transfer do aerodroma i let Rio de Janeiro– Foz do Iguasu (brazilska strana vodopada). Transfer do hotela. Smeštaj. Noćenje.
7.dan: PUERTO IGUASU (FOZ DO IGUASU – brazilska strana)
Doručak. Organizovani odlazak u nacionalni park Iguasu sa brazilske strane, jedna od najvećih atrakcija prirode Južne Amerike. Povratak u hotel u Foz do Iguasu. Slobodno vreme. Mogućnost kratkog fakultativnog obilaska Paragvaja, Ciudad del Este. Noćenje.
8.dan :IGUASU – (CATARATAS DE IGUASU – argentinska strana) - BUENOS AIRES –avio let
Doručak. Organizovani obilazak Iguasu vodopada sa argentinske strane. Povratak do hotela u Iguasu. Slobodne vreme. U večernjim satima transfer do aerodroma i let za Buenos Aires. U kasnim večernjim satima dolazak u Buenos Aires i transfer do hotela. Noćenje.
9.dan : BUENOS AIRES
Doručak. Buenos Aires, jedna od deset najvažnijih metropola sveta, grad koji je pretrpeo najveći evropski kulturni uticaj, pa se naziva i Parizom Južne Amerike.
Nakon doručka poludnevno razgledanje grada, koje obuhvata vožnju njegovim širokim bulevarima, Aveniju 9. juli, Trg Maja, Kasa Rosada (Predsednička palata), katedrala, pozorište Kolon, Obelisk, bogata gradska četvrt Rekoleta I čuveno groblje gde je sahranjena izmedju ostalih poznatih ličnosti I Evita Peron, kao I bogata gradska četvrt Palermo i nekada radnička, a danas boemska četvrt grada La Boka, interesantna po svojim šareno obojenim kućicama. Nakon razgledanja, povratak u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
10.dan : BUENOS AIRES
Doručak. Slobodno vreme ili mogućnost fakultativnog izleta krstarenje deltom reke Parane i Tigre. Vožnja brodićem kroz kanale ove delte, na čijim se obalama mogu videti lepe kuće sa baštama, restorani i puno zelenila i cveća. Povratak u hotel. U večernjim satima fakultativni odlazak na tango veče, koje obuhvata tango show I večeru. Povratak u hotel. Noćenje.
11.dan: BUENOS AIRES
Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti. Noćenje.
12.dan: BUENOS AIRES – URUGVAJ (COLONIA DEL SACRAMENTO – FAKULTATIVNO)
Doručak. Slobodne aktivnosti u Buenos Airesu ili mogućnost fakultativnog izleta do živopisnog gradića na obali reke La Plate u Urugvaju. Vožnja feribotom Buenos Aires-Colonia del Sacramento u trajanju od jednog sata. Po dolasku obilazak grada u pratnji lokalnog vodiča. Slobodno vreme sve do okupljanja i povratka u Buenos Aires. Dolazak u hotel u večernjim satima. Noćenje.
13.dan: BUENOS AIRES – BEOGRAD
Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela i transfer do aerodroma na let Buenos Aires-Beograd (detalji vezani za sam let- vreme i konekcije, biće definisani najkasnije tri nedelje pre početka putovanja) .
14.dan: BEOGRAD
Dolazak u Beograd (vreme dolaska biće definisano najkasnije tri nedelje pre početka putovanja).

CENA ARANŽMANA:
Plaćanje na rate (čekovima ili platnim karticama) 2445€
uz odobreni popust za plaćanje gotovinom, cena aranžmana 2260€

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Medjunarodni i lokalni avionski prevoz na navedenim relacijama sa ukljucenim avio taksama,
 • Smeštaj u dvokrevetnim standardnim sobama u hotelima 3*+ ili 4* (lokalna kategorizacija) na bazi noćenja sa doručkom (5 noćenja u Riu, hotel Copacabana Rio 3* ili Royalty Rio 3* ili slican u kategoriji, 2 noćenja u Iguasuu u hotelu Taroba Best Western 3* ili slican u kategoriji, 5 noćenja u Buenos Airesu u hotelu Cyan hotel de Las Americas 4* ili slican u kategoriji)
 • Svi transferi i ulaznice u nacionalni park Iguasu sa brazilske i argentinske strane
 • Troškovi organizacije i stručno vodjstvo puta.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Bakšiš za lokalne vodiče na ekskurzijama,
 • Dinarski deo aranzmana- 6500din
 • Fakultativni izleti:
 • Celodnevni izlet u Rio de Janeiru- Corcovado, Pan de Azucar, Maracana, sambodrom, katedrala Metropolitana, stepenice Seleron. (99e)
 • Celodnevni izlet Angra dos Reis i Ilha Grande (55e)
 • poludnevni fakultativni izlet u Buenos Airesu do delte reke Parana i Tigre (55e)
 • večera uz tango show (65e)
 • Celodnevni Izlet do Urugvaja, do gradica Colonia del Sacramento (135e)
 • Napomena: fakultativni izleti se ostvaruju uz potreban minimalan broj putnika, koji odredjuje ino partner
 • Medjunarodno putno zdravstveno osiguranje
 • Invididualni troškovi putnika

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

 • plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate
 • rezervacija se vrši pri uplate akontacije u iznosu od 1100€
 • ugovoreni–započeti način plaćanja se ne može naknadno menjati
 • gotovinski, čekovima, platnim karticama: VISA, Master, Dina, Maestro i American Express
 • cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa, u suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni

NAPOMENE:

 • U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O TURIZMU ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA GARANCIJE PUTOVANJA NACIONALNE ASOCIJACIJE TURISTIČKIH AGENCIJA PU "YUTA", BEOGRAD, PO UGOVORU O GARANCIJI PUTOVANJA BROJ 0143/2019 OD 25.01.2019.GOD., POLISA OSIGURANJA BROJ 300059765 OD 25.01.2019. GODINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA OSIGURANJE „DDOR NOVI SAD" U VISINI 300.000 € ZA SLUČAJ INSOLVENTNOSTI ORGANIZATORA PUTOVANJA I ZA SLUČAJ NAKNADE ŠTETE KOJA SE PROUZROKUJE PUTNIKU NEISPUNJENJEM, DELIMIČNIM ISPUNJENJEM ILI NEUREDNIM ISPUNJENJEM OBAVEZA ORGANIZATORA PUTOVANJA KOJE SU ODREĐENE OPŠTIM USLOVIMA I PROGRAMOM PUTOVANJASvaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika.
 • Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije Calypso Tours International.
 • Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Argentine i Brazila.
 • Za sve fakultativne izlete potreban je minimalan broj učesnika da bi se isti realizovali.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 10 dana pre polaska.
 • U slučaju promene na monetarnom tržištu, kao i promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
 • Calypso Tours International ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.
 • Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.
 • Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualnu materijalnu štetu (kradju, gubitak stvari...) ili bolest putnika
 • Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
 • Postoji mogućnost promene itinerera na letovima, promene ruta putovanja ali uz obilazak svih navedenih mesta i lokaliteta navedenih u programu, sa čim se ne smanjuje atraktivnost putovanja.
 • Putnici moraju biti psihofizicki spremni za put, kao i na eventualne promene i improvizacije na terenu.
 • Kalkulacija je radjena na bazi minimum 10 prijavljenih putnika. Ukoliko se prijavi manji broj putnika, putovanje se može realizovati uz doplatu. Doplata za manji broj putnika 100e po putniku.
 • Cena aranžmana podleže korekciji u odnosu na eventualnu promenu cene avio karte pri prijavi u periodu manjem od 60dana pre pocetka putovanja.
 • U slučaju otkaza od strane putnika od avio aranžmana, refundacija za kupljenu avio kartu se vrši u skladu sa uslovima koje je odredila avio kompanija kod koje je ista kupljena.
 • Sastavni deo programa su Opšti uslovi putovanja CalypsoTours International i YUTA standardi
 • ROK ZA PRIJAVU JE 30 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

Cenovnik br 4, od 06.08.2019.

Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja T.A.Calypso Tours International po članu 63. Zakona o turizmu
Licenca OTP 226/2010 od 11.02.2010. godine

 

Logo (2)

logo